Bişektomi » Center of Surgeons

Bişektomi

Yüz bölgesine pek çok estetik operasyon uygulanmaktadır. Göz ve kaş estetiğinden çene estetiğine kadar bu skala genişlemektedir. Bişektomi de bu estetik operasyonlardan biri halinde bulunmaktadır. Bişektominin çok daha yaygın ve kullanımda tutulan bir diğer adı yanak estetiği olarak bilinmektedir.

Bu işlem günümüzde en gelişmiş teknikler ve yeni teknolojiler ile birlikte uygulanmaktadır. Durum böyle olunca da işlemin başarı oranı da tercih edilme durumu da gittikçe artmaktadır. Kişiler eğer yanak bölgelerinden rahatsızlık duyuyorsa, yanaklar yüze çok daha kilolu ya da sarkık bir görünüm veriyor ise bişektomi işlemini yaptırmayı tercih etmektedirler.

Güvenilir ve hızlı bir iyileşme sürecine sahip olan bu işlem, kişilerin istedikleri yüz formuna kavuşmasını etkili bir şekilde sağlamaktadır. Eğer bişektomi ameliyatı ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz bu yazıyı okumaya devam edebilir ya da doğrudan bizler ile iletişime geçebilirsiniz.

bişektomi

Bişektomi Nedir?

Bişektomi ameliyatının bilinen bir diğer adı yanak estetiğidir ve halk arasında genel olarak Hollywood yanağı estetiği olarak da bilinmekte ve kullanılmaktadır. Bu ameliyatın amacı kişinin sahip olduğu yüz hatlarını olabilecek en iyi seviyede belirgin hale getirmek, ortaya çıkarmaktır.

Bu ameliyat ile birlikte elmacık kemikleri ve çene bölgesi ön plana çıkarılır iken bu görünümü engellemekte olan yanak bölgesinin etkisi azaltılır. Bu sayede istenildiği gibi yüzde üçgen bir hat oluşturulmaktadır. Bişektomi kişilerin mevcut yüz hatlarının çok daha keskin hale getirilmesini de sağlamaktadır.

Çünkü bilindiği üzere yanaklar yüzde yuvarlak bir görünüme, daha kilolu bir görünüme sebep olmaktadır ve bişektomi operasyonu sayesinde bu görünüm ortadan kaldırılmakta, yanak bölgesinin etkisi azaltılmakta ve yüz en keskin formlarına kavuşturulmaktadır.

Bişektomi en genel hali ile bu şekilde açıklanabilir. İç yanak yağlarının eritilmesi ile birlikte yüzün ince ve keskin hatlara sahip olması bu işlem aracılığı ile gerçekleştirilir.

Bişektomi Nasıl Uygulanır?

Bişektomi ameliyatında ana amaç kişinin hem keskin hem de simetrik bir yüz hattına sahip olmasıdır ve bu da operasyon anında uygulanmakta olan birkaç adım ile sağlanmaktadır. Kişi yanak estetiği olmadan önce uzman kişi ya da doktor tarafından muayene edilmektedir. Böylece kişinin ameliyata hazır olup olmadığı açığa çıkmaktadır.

Kişi hali hazırda belirli ilaçlar, özellikle de kan sulandırıcı haplar ve benzeri maddeler kullanıyor ise mutlaka doktoruna belirtmelidir. Eğer ameliyat için gereken sağlık kriterleri kişide bulunmuyor ise ameliyat ertelenebilir. Bu, doktorun yapacağı muayene sonucunda anlaşılacaktır.

Ameliyat öncesinde kişiye gerekli olan tüm bilgi doktor tarafından anlatılmaktadır, fakat kişi muayenede doktoruna nasıl bir yüz şekli istediğini açıkça anlatmalıdır. Örneğin bişektomi sonrasında yanaklarının biraz daha dolgun kalmasını istiyor ise ya da dolgun yanak görünümünden tamamıyla kurtulmak istiyor ise bu gibi ayrıntıları doktoruna açıklamalıdır.

Bişektomi ameliyatı yapılır iken kişi lokal anestezi etkisi altında olacaktır, bu sebep ile hiçbir acı ya da ağrı hissine sahip olmayacaktır. Ameliyatta yanak bölgesinin iç kısmına kesi açılmaktadır. Kesilerin boyutu yaklaşık olarak bir cm kadardır.

Belirlenen bölgedeki yağ dokusu uygun miktarda bu işlem esnasında çıkartılmaktadır. Her iki yanak için de bu işlem uygulanmaktadır. İşlem bittiği vakit kesi bölgeleri dikişiler atılarak kapatılmaktadır ve böylece bişektomi son bulmaktadır.

Kişi, hayal ettiği gibi, ters üçgen görünümünde, keskin hatlara sahip olan bir yüz görünümüne sahip olur.

Kimlere Yapılır?

Bişektomi operasyonu bu işlemi yaptırmak isteyen her bir bireye uygulanmaktadır. Estetik operasyonlarda eskiden kadın ve erkek cinsiyetleri arasında bir ayrım gözetilmekte, estetik işlemlerin sadece kadınlara has olduğu gibi bir yanlış fikre sahip olunmaktaydı.

Fakat günümüzde bu algı tamamen kırılmış durumdadır. Kadınlar da erkekler de bişektomi ve benzeri olan tüm estetik operasyonları olabilirler. Günümüzde bişektomi işlemini kadın ve erkek bireyler tercih etmekte ve her iki cinsiyette de oldukça başarı sonuçlar alınmaktadır.

Yani cinsiyet bir kriter halinde değildir. Fakat çok önemli bir kriter mevcuttur. Bu da kişinin bu estetik ameliyata, operasyona hazır olmasıdır. Yani kişinin sağlık durumu bişektomi ameliyatı yapılmasına uygun olmalıdır.

Sağlık durumu uygun olmayan kişilere bu ameliyat uygulanamamaktadır; bu sebep ile eğer kişinin herhangi bir hastalığı, kronik rahatsızlığı var ise, düzenli olarak ilaç kullanmak zorunda ise doktoruna mutlaka söylemelidir.

Zaten bişektomi ameliyatı öncesi yapılan muayenelerde kişinin sağlık durumu incelenecek ve ona uygun şekilde adımlar atılacaktır.

Nasıl Yapılır?

Bişektomi operasyonu lokal anestezi yöntemi kullanılarak uygulanmakta olan bir estetik işlemdir. Ameliyat öncesi gerekli hazırlıklar klinikte yapılmaktadır, özellikle de ağız temizliğine dikkat edilmektedir. Bu sayede olası bir enfeksiyon sorunu önlenmiş olunur.

Bişektomi yapılır iken doktor ya da cerrah olan uzman kişi iç yanak bölgesine, her iki tarafa da, kesi atmaktadır. Kesi atıldıktan sonra istenmeyen yağ dokuları bölgeden alınmaktadır. Yağ dokuları alındıktan sonra ise işlem bitmektedir ve kesi atılan bölgelere dikiş atılmaktadır.

Her iki bölgeye simetrik bir görünüm verildikten sonra ise bölge bandaj ile sabit hale getirilmektedir. Fark edildiği üzere bişektomi ameliyatı oldukça basit ve pratik bir ameliyat türüdür.

Çok kısa bir süre içerisinde, hiçbir acı hissi olmadan kişi istediği keskin hatlara sahip olan yüz görünümüne ulaşmaktadır.

Ameliyat Öncesi

Bişektomi ameliyatı öncesinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Kişi eğer bu hususlara dikkat ederse hem ameliyat süreci hem de ameliyattan sonraki iyileşme süreci çok daha iyi şekilde geçecektir.

Dikkat edilmesi gerekenler konusunda ilk olarak şunu söyleyebiliriz: Kişi, bişektomi operasyonu öncesinde mutlaka alkol kullanımını bırakmalıdır.

Çünkü alkol kan değerlerini etkilemektedir ve ameliyatın yapılması yönünde engel olabilir. Aynı şekilde nikotin kullanımının da bırakılması gerekmektedir. Ameliyattan yaklaşık bir hafta ya da on gün öncesinde alkol ve nikotin kullanımı sıfıra indirilmelidir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise kan sulandırıcı ilaçlar ile ilgilidir. Eğer kişi kan sulandırıcı ilaçlar ya da benzeri haplar kullanıyor ise bişektomi işleminden önce mutlaka bu ilaçları kullanmayı bırakmalıdır. Ameliyatın yapılabilmesi ve başarı ile geçebilmesi için bu çok önemli bir husustur.

Kişi bunların dışında herhangi bir hap ya da ilaç kullanıyorsa, özellikle kronik rahatsızlıkları sebebiyle bu ilaçları kullanıyorsa yanak estetiği öncesinde kesinlikle doktoru ile görüşmeli ve neler yapılabileceği konusunda plan oluşturmalıdır.

Ameliyat Sonrası

Bişektomi operasyonu sonrasında da tıpkı öncesinde olduğu gibi dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Bu noktalar arasında ilk olarak şunu gösterebiliriz: İyileşme süreci birkaç günlük bir süreç olmayacaktır.

Bişektomi ameliyatından sonraki iyileşme süreci 14-20 gün arasında değişim göstermektedir. Bu sebep ile bu süreç boyunca kişi dikkatli olmalıdır.

Ameliyat olduktan sonra, özellikle 2-3 gün boyunca kişi sadece oldukça yumuşak besinleri tüketmeli ve sıcak değil de, soğuk içecekler içmelidir. Bu sayede herhangi bir kanama ya da sonrasında enfeksiyon durumunun önüne geçilmiş olunabilir.

Eğer kişi bişektomi işlemi sonrasında iltihaplanma sorunu ile karşılaşır ise telaş yapmamalıdır.

Doktoru ile görüşmeli, neler yapılması gerektiğini ona danışmalıdır. Fakat bu tarz işlemlerde ufak iltihaplanmalar olabilmektedir. Bunlar olası halde bulunurlar; eğer iltihaplanma oluşur ise doktor hastaya gereken bilgileri verecektir ve eğer gerekiyor ise müdahaleyi yapacaktır.

Bişektomi ameliyatından sonra kişilerin dikkat etmesi gereken noktalar en genel olarak bu şekildedir. Ameliyat öncesinde, ameliyat boyunca ve ameliyat sonrasında da görüldüğü üzere hiçbir sorun ile karşılaşılmamaktadır.

Bu da kişilerin gönül rahatlığı ile bu operasyonu olabilmesini sağlamaktadır.

Hollywood Yanağı Estetiği Bişektomi Yöntemiyle Mi Yapılır?

Aslında bişektomi yani bilinen diğer adı ile yanak estetiği işlemi Hollywood yanağı estetiği ile oldukça benzer özellikler taşımaktadır. Fakat yine de bu iki ayrı işlem arasında net bir sınır çizilmesi gerekmektedir. Çünkü bişektomide amaçlanan şey direkt olarak yanak bölgesinin azaltılması, yanaklardaki yağ dokularının ortadan kaldırılmasıdır.

Böylece kilolu görünüm en aza indirgenebilmektedir. Hollywood yanağı işleminde ise amaçlanan şey kişinin yüz görünümünü neredeyse tamamıyla değiştirmek olarak bilinmektedir. Bu da sadece yanak bölgesinden yağ dokularının alınmadığını ortaya çıkartır.

Her iki tür işlem de birbirine genel itibarı ile benzese de bunlar gibi ufak farklılıklar ile birbirinden ayrılmaktadır.

Operasyondan Sonra Riskler

Her operasyonda olduğu gibi elbette bu operasyon türünde de, yani bişektomi işleminde de bazı riskler mevcut haldedir. Bunlar her kişide her tür durumda ortaya çıkabilen riskler değildir. Fakat yine de kişilerin ameliyat olmadan önce bu risklerin farkında olması mutlaka gerekir.

Zaten bu olası risklerin gerçek hale gelmemesi için işlemi yapacak olan uzman doktor, hastaya ameliyat öncesi muayene yapmaktadır. Bu sayede kişinin ameliyata uygun olup olmadığı açığa çıkmaktadır.

Bişektomi isteyen kişiler bu muayeneyi ciddiye almalı, doktoruna sağlık durumu ile ilgili her tür bilgiyi vermelidir. Bahsedilen riskler arasında genel olarak şu gibi durumlar yer almaktadır:

Kanama, kesi iyileşmesinde gecikme, lokal anesteziden kaynaklı oluşabilecek riskler, enfeksiyon kapması, seroma, yani bölgede sıvı birikmesi, hematom durumu, bölgede şişlik ve morarma ya da uyuşma gibi durumlar, geçici olarak asimetrik görünümde olan yüz hattı, ağrılar, ağız içi yaralanma.

Bu gibi risklerin olmaması için kişinin doktorun önerdiği hijyen önerilerine, temizliğe mutlaka özen göstermesi gerekmektedir. Ayrıca bişektomi operasyonu sonrası gelişen her türlü durum için kişi doktorunu bilgilendirmelidir.

Bu sayede bu riskler önlenebilir ya da en başından gerekli işlemler yapılarak ortadan kaldırılır. Bişektomi sonrasında ortaya çıkabilecek olan bu risklerin en genel riskler olduğu ve her hastada bu risk durumlarının oluşmayacağı da unutulmamalıdır.

Bu ameliyatlar günümüzün yeni teknolojileri ve teknikleri sayesinde en güvenilir seviyelere çıkmış durumdadır.

Operasyondan Sonra Nelere Dikkat Edilir?

Bişektomi operasyonu sonrasında dikkat edilmesi gereken öncelikli şey hijyen konusudur. Kişi ameliyat sonrası özellikle yüz bölgesinin temiz kalmasına dikkat etmelidir.

Ameliyattan sonra belli bir süre doktor tarafından bandaj takılacaktır. İlk günlerde bu bandaj çıkarılmamalı, herhangi bir şekilde bölgeye su değmemelidir.

Aynı zamanda herhangi bir dış etken, madde, bakım yağı, makyaj ürünü ve benzeri şeyler de bölgede kullanılmamalıdır. Çok kısa bir süre sonra kişi doktorunun önerisi ile iyileşme süreci tamamlanınca yüz bölgesini dilediği gibi kullanmaya devam edebilir.

Bunun dışında dikkat edilmesi gereken mühim bir konu yoktur.

Bişektomi günümüzde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır ve pek çok kişi sadece belli bir miktarda bütçe ayırarak bu ameliyatı olabilmektedir. Eğer fiyatlar ile ilgili detaylı ve net bilgileri almak istiyor iseniz bizler ile iletişime geçebilirsiniz.