Dr. Ayaz A. » Center of Surgeons

Dr. Ayaz A.

Estetik, Plastik ve Rekonstruiktif Cerrah

 1. ŞAHSİ BİLGİLER:
 2. Ad-Soyad: Ayaz A.
 3. Doğum Tarihi: 1975
 4. EĞİTİM BİLGİLERİ:
 5. İlkokul: Şıhlı (1986-1991)
 6. Ortaokul-Lise: Bakü 5.nolu kimya biyoloji temayüllü (1991-1998)
 7. Üniversite: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (1993-1999)
 8. İhtisas Branşı ve Yeri: Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, İstanbul Tıp Fakültesi

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim ve El Cerrahisi Bilim Dalı (1999-2004)

 1. Kurslar:

(1) Mikrocerrahi Kursu (11.12.2000-23.12.2000 /Şişli Etfal Eğitim Hastanesi)

 1. Katıldığı Kongre ve Konferanslar:

  1

 (1) XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (27 Eylül-1 Ekim 2000 / İzmir).

(2) 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi ( 27-30 Eylül 2001 / Istanbul).

(3) 1st Congress of the World Society for Breast Health and 6th National Congress of the Turkish Senologic Society (September 22-26 / Istanbul)

(4) 16. Congress of International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) (May 26-29 2002 / Istanbul).

(5) 24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi ( 18-20 Eylül 2001/ Ankara).

(6) Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanmaları. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitim Etkinlikleri (21 Şubat 2003/ Ankara).

(7) “Yüzde Noninvazif Estetik Girişimler” paneli (25 Araliık 2003/ Istanbul).

(8) Estetik Plastik Cerrahi Derneği 8. Ulusal Kongresi. (18-20 Haziran 2004/

İstanbul)

(9) Estetik Plastik Cerrahi Derneği 9. Ulusal Kongresi. ‘Rinoplasti Kursu’ (11-15

Mayıs 2005/ İstanbul)

(10) Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Kursu ‘Mikrocerrahide Alıcı

Damarların Seçimi ve Karşılaşılan Sorunların Çözümü’ (19 Mayıs 2007/İstanbul)

(11) Estetik Plastik Cerrahi Derneği 11. Ulusal Kongresi. ‘Yüz Estetik Cerrahi Kursu’ (18-20 Haziran 2007/ İstanbul)

(12) 3. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi (26-28 Kasım 2007)

2

 1. Üye olduğu dernekler:

(1) İstanbul Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Derneği (2) Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği

(3) Türk Estetik Plastik Cerrahi Derneği

3.DERECELERİ:

 1. Bakü 5 Nolu kimya biyoloji temayıllü lise 1992 yılı mezuniyet birincisi b. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1999

c.Eylül 1999 yabancılar Tus birincisi

 1. BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ:
 2. Tez Konusu: Obstetrik brakial pleksus paralizisinde omuz rekonstrüksiyonu. b. Yayınları:

(1) Emekli U., Aslan A., Önel D., Çizmeci O. Osteochondroma of the coronoid process (Jacob’s Disease). J. Oral Maxillofac. Surg. 60: 1354-1356, 2002.

   3

 (2) Emekli U., Aslan A., Önel D., Kesim S. N. Extra- articular ankylosis of the mandible caused by possible migration of bone grafts. Annals of Plastic Surgery 51: 435-436, 2003.

(3) Çizmeci O., Aslan A., Önel D., Demiryont M. Ameloblastic carcinoma ex ameloblastoma of the mandible, case report. Head and Neck Surg. 130(5): 633-634, 2004.

 1. Posterleri:

(1) Aslan A., Önel D., Emekli U., Çizmeci O. Koronoid çıkıntıda osteokondrom. 22. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (27 Eylül-1 Ekim 2000).

(2) Aslan A., Emekli U., Önel D., Aslanov A., Aköz F. Lefort III osteotomisi sonrası ankiloz gelişimi, olgu sunumu. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi ( 27-30 Eylül 2001).

(3) Aslan A., Emekli U., Ermiş İ., Çizmeci O., Önel D., Mezdeği A., Güven E. Mandibula kondiler bölge ve koronoid çıkıntıdan kaynaklanan osteokondromlar. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi ( 27-30 Eylül 2001).

     4

 1. Sunuları:

(1) Aslan A., Önel D., Ermiş İ., Topalan M., Aydın A., Erer M., Karamürsel S., Solakoğlu S. Sinir rejenerasyonu, kas altı veya deri altı. 22. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (27 Eylül-1 Ekim 2000).

(2) Özkan T., Aslan A., Önel D., Mersa B. Palliative surgical procedures to restore shoulder function in obsteric palsy sequela. Inaugural Congress of the World Society for Recontrucyive Microsurgery (October 29- November 3 2001).

 1. HOBİLERİ: a. Kayak b.Yüzme

c.golf