Glokom » Center of Surgeons

Glokom

Göz Tansiyonu Glokom Nedir?

Göz tansiyonu glokom, göz içi basıncında yükselmeler sonucunda optik sinirin normal yapısının bozularak fonksiyonunu yerine getiremeyecek hale gelmesiyle karakterize edilen, erken dönemde hastanın çevre görmesini etkileyen, teşhisinin konulmadığı ve tedavisine başlanmadığı geç dönemde ise körlüğe yol açan bir hastalıktır. Glokomun bir başka karakteristik özelliği, gözdeki optik diskin merkezinde küçük bir çöküntü olan ve diskin üçte birini kaplayan optik kabın, aşamalı olarak genişlemesidir.

Göz Tansiyonu Glokom Tedavisi

Optik diskte çukurluk ve körelmenin gelişmesi, görme alanındaki sinir liflerinin harap olması sonucunda körlüğe kadar ilerlemesi ve geri döndürülemez sonuçlar doğurması sebebiyle glokom bir başka adıyla göz tansiyonu, uzun yıllardır araştırma ve çalışmalara konu olmaktadır. 2019 yılında Avusturalya’da gerçekleştirilen Dünya Glokom Kongresi’ndeki veriler ışığında, dünyada 70 milyon glokom hastası olduğunu ve 6.5 milyonunun etkin tedavi yürütülememesi sebebiyle kör olduğunu söylemek mümkündür. Göz tansiyonu glokom erken dönemde belirti göstermeyen ve görme kaybının yavaş oluştuğu, bu sebepten hastanın ileriki yaşlarına kadar fark edemediği sinsi bir hastalık olması sebebiyle erken teşhis ve tedavi hayati önem taşımaktadır. Glokom, tedavi edilebilir ancak kayıpları geri döndürülemezdir.

Glokom Risk Faktörleri Nelerdir?

Glokomun oluşumunda oldukça önemliyse de tek risk faktörü, göz içi basınç düzeyi değildir. Gözün korneasının normalden daha ince yapılı olması, birinci derece akrabalarda görülen glokom, ileri yaş, yüksek ve düşük tansiyon, dolaşım bozuklukları, tiroid bezi hastalıkları, diyabet, kontrolsüz kullanılan kortizon ve göz damlaları, miyopi gibi bazı tablolar glokom oluşumunda rol oynayan risk faktörleridir. Erken dönemde glokomlu hastanın baş ağrısı, bulanık görme ya da yakın görmede sorunlar, karanlığa adapte olma zorluğu gibi şikayetleri olabilir ancak hastanın görme kabiliyeti bozulmadığından hasta tarafından fark edilmesi oldukça zordur. Hasta son evrede çevre görmesini kaybederek, çevresine bir borunun içinden baktığını söyleyerek hekime başvurur, erken teşhis ve tedavi için göz tansiyonlarının ölçümü ve göz dibi muayeneleri hayati önem taşımaktadır.

Glokom –Göz Tansiyonu- Tedavisi Nasıl Yapılır?

Glokom nedeniyle göz hasar aldıysa bu geri döndürülemez bir durumdur. Genelde tedaviler bu durum oluşmadan öncesiyle ilgilidir. Glokom kaybı noktasında en önemli husus düzenli kontroldür. İlaçla tedavi, göz damlaları, lazer cerrahisi ve cerrahi girişim tedavi yöntemleridir.