Sakal ve Bıyık Ekimi » Center of Surgeons

Sakal ve Bıyık Ekimi

Sakal ve Bıyık Ekimi Nasıl Yapılır?

Büyüme şekli ve türü saçtan farklılık arz eden ve kişiden kişiye değişen yoğunlukta çıkabilen sakalların ve bıyıkların ekilebilmesi modern teknoloji sayesinde mümkündür. Yüzdeki sakal çıkmayan bölümlere saçın arka kısmından veya vücudun uygun bulunan başka bir bölgesinden alınan kıl köklerinin ekilmesi işlemiyle sakal ekimi gerçekleştirilir. Sakal ekiminde de saç ekimine benzer aşamaların tamamlanması gerekir.

Bıyık ekimi ise bıyıklarının şeklinden ve yoğunluğundan memnun olmayan, bu durumu sorun haline getiren 24 yaş ve üstünde olan erkeklere uygulanır. Bıyık ekimiyle birlikte daha modern ve estetik gözüken bıyıklara sahip olunmuş olur.

Sakal Ekimi Nasıl Yapılır?

Sakal ekiminde de aynı saç ekiminde olduğu üzere birtakım işlemler uygulanır. Bu işlemler maddeler halinde şu şekilde sayılabilir:

  • Sakal ekiminin öncesinde ön muayene yapılması
  • Ekim yapılacak olan bölgenin belirlenerek greft sayısının hesaplanması
  • Kan alımı ve gerekli testlerin tamamlanması
  • Ağrısız anestezi yöntemiyle lokal anestezi yapılması
  • Sakal ekimi için belirlenen bölgeden alınan kılların toplanarak organ nakil solüsyonunda bekletilmesi
  • Toplanmış olan greftlerin uygun sakal ekim tekniğiyle sakalsız bölgeye ekilmesidir.

Maddelerden de anlaşılacağı üzere saç ekim yöntemlerinden çok büyük farklılık içermeyen sakal ekim yönteminde, hedeflenen bölgeden alınan kıl köklerinin usulüne uygun biçimde ve hayatta kalmayı sağlayan en iyi standartlarda muhafaza edilmesi; sonunda da ekim yapılacak alana uygulanması gerekir. Sakal ekiminde sakalın nasıl bir tarzda olmasının istendiği şekil çizilerek anlattırılırsa kişinin beklentilerini daha fazla karşılayan bir sakala kavuşması sağlanır. Sakal ektirdikten sonra tıraş olmayla ilgili herhangi bir farklılaşmaya gidilmez. Hatta tıraş olmak, daha keyif verici bir hal alabilir. Sakal ve bıyık ekimi, benzer işlemleri içeren ekim türleridir.

Bıyık Ekimi Nasıl Yapılır?

Erkeklerin kendilerine has belirledikleri ve kafalarındaki oluşturdukları imajı en iyi yansıtabilecekleri türden bir tarz, bıyık vasıtasıyla somutlaştırılmış olur. Bıyık, dış görünüşüne ve bakımına hassasiyet gösteren kişiler için oldukça önemli bir unsurdur. Çok eski zamanlara dayanan bıyık geleneği, bugün hala pek çok erkek tarafından sürdürülür. Erkekler tarafından bu denli önemsenen bıyığın istenilen yoğunlukta çıkmaması, bazen sorun haline gelebilmektedir.

Bıyık ekimi, dudak üstündeki kıllar çıkmayan kişilere, üst dudak bölgesine saç kılları ekilmesi işlemidir. FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) adlı yöntemin uygulandığı işlemde, lokal anestezi kullanılır ve 2-3 saat süren bir mikro cerrahi işlemi uygulanır. Sonunda da ağrısız ve acısız dikiş işlemi yapılır.

FUE vasıtasıyla saç kökleri hastanın deri tabakasına sorunsuz biçimde ekilir. Ekim yaptırmak isteyen kişi, saçın hangi bölgesinden ne düzeyde kıl kökü alınacağına kendi karar verir. Alınan saç kökleri çeşitli aletler yardımıyla kişinin ilgili bölgesine eklenir. Ekimin üzerinden belli bir süre geçtikten sonra seyrek çıkan bölgelere yeniden ekim işlemi uygulanabilir.