Check Up » Center of Surgeons

Check Up

Check Up nedir?

Bireyler sağlık durumları hakkında genel ve kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçmesine Check Up denilmektedir. Farklı medikal araçlar ile gerçekleştirilen genel kontroller sonrasında bireyler sağlık durumları hakkında kapsamlı olarak bilgi sahibi olurlar. Check Up, herhangi bir şikayeti ya da rahatsızlığı olmayan kişiler tarafından uygulanır ve bu kontroller sonrası herhangi bir rahatsızlığa yatkınlığı olup olmadığı da öğrenilmiş olur. Eğer bu tarz bir yatkınlık söz konusu ise bu durum ile ilgili kayıtlar alınır ve tedavi süreci için doğru zamanlama için gerekli program hazırlanır. Belirli hastalıklara yatkınlığı olan bireylere sık zaman aralıkları ile Check Up yaptırmaları önerilirken herhangi bir risk faktörü taşımayan bireylere ise daha uzun aralıklarla Check Up kontrollerini yaptırmaları uygun görülmektedir.

Check Up yaptırmanın bireyler için birçok önemi bulunmaktadır. Bunların başında kalıtsal olarak aktarılan hastalıkların oluşumu ve gelişiminde takip imkanı sağlanmasıdır. Vücut fonksiyonlarını da kayıt altına alarak kalp ve damar hastalıkları ile ilgili de erken önlemler alınmasını sağlar. Kanser gibi erken teşhisin çok önemli olduğu hastalıklarla da Check Up yaptırmak hayati bir önemi taşımaktadır.

Hangi Yaşlarda Check Up Yaptırmaya Başlanmalıdır? 

Check Up yaşa, cinsiyete, ailesinde olan hastalıklara, stres düzeyine ve sigara – alkol gibi alışkanlıklara bağlı birçok faktör göz önüne alınarak değerlendirilir. Bu faktörler arasında yer alan yaş da elbette önemli bir yere sahiptir. Kanser, yüksek tansiyon, şeker ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarının belirtileri daha ortaya çıkmadan Check Up sayesinde fark edilmesi oldukça faydalıdır. Bu sebep ile kadınların ve erkeklerin 20 yaşından itibaren uzun aralıklarla da olsa Check Up yaptırmaya başlaması önerilmektedir. 20’li yaşlarda Check Up kontrolleri yaptırılmamışsa dahi kolesterol, kan basıncı ve kan şekeri değerlerini ölçtürmek çok önemlidir. 35 – 40 yaşlarından sonra ise her sene kesinlikle Check Up yaptırılması önerilmektedir. Bu periyodlar herhangi bir rahatsızlığı ve ailesinden gelen kalıtsal hastalık riski bulunmayan bireyler için önerilmektedir. Aksi durumlarda bu süreler ve kontrol zaman aralıkları değişmektedir. Bireylerin kontrol altında bulunması ve erken teşhis için fırsat yaratabiliyor olması sağlık için hayati önem taşıdığından herkesin yılda en az bir gününü Check Up’a ayırması gerekiyor.

Check Up Paketleri

Erkekler İçin

İç hastalıkları muayenesi

Kardiyoloji muayenesi

Göz hastalıkları muayenesi

Üroloji muayenesi

Kulak burun boğaz muayenesi

Genel cerrahi muayenesi

Ekg-Eko-Efor

Kemik yoğunluğu ölçümü

Tüm abdomen usg

Cea-Kanser taraması (cea-cea 15-5-cea19-9)

Kreatinin

Açlık kan şekeri

Alt(sgpt)

Ast(sgot)

Crp

Ferritin

Hbsag

Psa total

Hdl kolestrol

Ldl kolestrol

Total kolestrol

Kan sayımı

Sedimentasyon

Gaitada gizli kan

Tam idrar testi

Total kolestrol

Trigliserid

Tsh

Üre

Ürik asit

Vitamin b12

Kolesterol total

Ggt

Kadınlar İçin 

İç hastalıkları muayenesi

Kardiyoloji muayenesi

Göz hastalıkları muayenesi

Kadın hastalıkları muayenesi

Kulak burun boğaz muayenesi

Genel cerrahi muayenesi

Ekg-Eko-Efor

Kemik yoğunluğu ölçümü (40 yaş üstü hastalarda)

Smear

Meme us

Mamografi (40 yaş üstü hastalarda)

Tüm abdomen usg

Cea-Kanser taraması (cea-cea 15-5-cea19-9) (40 yaş üstü hastalarda)

Kreatinin

Açlık kan şekeri

Alt(sgpt)

Ast(sgot)

Crp

Ferritin

Hbsag

Psa total

Hdl kolestrol

Ldl kolestrol

Total kolestrol

Kan sayımı

Sedimentasyon

Gaitada gizli kan

Tam idrar testi

Total kolestrol

Trigliserid

Tsh

Üre

Ürik asit

Vitamin b12

Kolesterol total

Ggt